Administratie tehnica

Administrarea tehnică a proiectelor Amstel Administrator de Condominii este îndeplinită de Manageri de proiect specializați ce pot fi contactați telefonic 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Societatea noastră este autorizată de către ISCIR pentru întreținerea centralelor termice și pentru întreținerea ascensoarelor cu sarcină de până în 4.000 kg, ANRE pentru întreținerea rețelelor de gaze și electrice precum și de către IGSU pentru întreținerea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor.
Sistemul eficient de management al resurselor umane și buna motivare a salariaților ne ajută în identificarea rapidă a tuturor problemelor dar și a oportunităților legate de modul în care salariații noștri își fac meseria.

Întregul nostru personal este verificat permanent atât din punct de vedere al medicinei muncii cât și din punct de vedere juridic. De asemenea, toți salariații noștri sunt instruiți și verificați nu numai din punct de vedere profesional dar și din punctul de vedere al comportamentului față de proprietari, locatari și al proprietăților acestora. Absolut toți salariații noștri sunt dedicați, respectuoși, conștiincioși și dornici de a mulțumi beneficiarii.

 • Activitatea lunară:
 • Monitorizarea funcționării instalațiilor tehnice comune ale Ansamblului;
 • Coordonarea Planului de Mentenanță (întreținerea preventivă și evaluarea stării instalațiilor);Ținerea legăturii cu furnizorii de servicii și echipamente (contactarea lor în caz de necesitate);
 • Ținerea legăturii cu furnizorii de servicii și echipamente (contactarea lor în caz de necesitate);
 • Asistență completă pentru buna funcționare a instalațiilor tehnice comune ale Imobilului;
 • Coordonarea și supervizarea reviziilor și a verificărilor periodice;
 • Coordonarea activității de reparație a echipamentelor în garanție;
 • Verificări conform planului de mentenanță;
 • Verificarea modului de efectuare a serviciilor de curățenie;
 • Citirea lunară a contoarelor care deservesc proprietatea individuală și înregistrarea consumului în registrul fiecărui Imobil;
 • Call-Center non stop;
 • La preluare, Managerul de Managerul de Proiect împreună cu o echipă specializată vor efectua:
 • Identificarea și etichetarea tuturor spațiilor, echipamentelor și instalațiilor;
 • Întocmirea Planului de Mentenanță preventivă pe baza recomandărilor furnizorilor;
 • Întocmirea Raportului de Preluare;
 • Întocmirea Planului de curățenie.

Administrarea tehnică este efectuată de către departamentul intern specializat al societății noastre:
Prezenţa unui tehnician cu un program flexibil;
Intervenții de urgență pentru orice avarie apărută;
O inspecție săptămânală efectuată de o echipă mixtă cu experiență pe proiecte similare coordonată de Managerul de Proiect;
Participarea Managerului de Proiect la orice intervenție a firmelor de mentenanță (interfon, ascensor, etc), verificarea efectuării operațiunilor specifice și semnarea fișei de intervenție.

De asemenea, vă oferim mai multe servicii ce se completează între ele, dar care pot fi contractate și separat. Astfel:
Raport de Evaluare Tehnică;
Plan de Mentenanță;
Raport de Preluare a Cărții Construcției;

Astfel, 

Raportul de Evaluare Tehnică este un document ce evidențiază, în primul rând, starea Imobilului la momentul efectuării acestuia și detaliază anumite aspecte legate de modul de construire precum și diferențele existente față de Proiectul inițial și/sau ale modificărilor acestuia.
Raportul de Evaluare Tehnică va fi transmis atât în format electronic cât și pe suport de hârtie.
Estimăm că termenul de realizare a Raportului de Evaluare Tehnică este de 60 zile iar pentru întocmirea acestuia vom avea nevoie de acces la documentația de construire (Autorizația de Construire, proiecte pe specializări, dispoziții de șantier, etc). Neconformitățile constatate (în cazul în care acestea există) vor fi specificate în cadrul Raportului de Neconformități ce va fi predat separat de Raportul de Evaluare Tehnică.

Planul de Mentenanță este un document ce detaliază operațiunile pe care Asociația de Proprietari trebuie să la îndeplinească pentru buna întreținere a Imobilului. Neîndeplinirea acestora poate duce chiar și la pierderea garanțiilor pe anumite echipamente. În planul de mentenanță se prezintă programarea tuturor operațiunilor, de la mentenanța periodică a grupului de pompare, curățarea bazinului de retenție, curățarea rigolelor, verificarea extinctoarelor, PRAM, verificări ISCIR, etc. Aceste operațiuni sunt detaliate în conformitate cu specificațiile producătorilor, conform normelor legale sau în urma experienței de lucru a societății noastre. Planul de mentenanță include toate operațiunile de mentenanță preventivă ce trebuie efectuate în următorii doi ani de la darea în funcțiune a Imobilului dar și mențiuni cu privire la operațiunile de mentenanță preventivă ce trebuie efectuate la perioade mai mari.

Verificarea Cărții Tehnice a Construcției este o activitate prestată de societatea noastră în beneficiul Dezvoltatorului prin care acesta predă Asociației de Proprietari Cartea Tehnică a Construcției și primește, în schimbul acesteia, un Proces Verbal de predare-primire precum și un Raport de Predare a Cărții Construcției întocmit de către Societatea noastră.