Administrație financiară ​

 • Întocmirea listelor de plată, calcularea costurilor lunare cu utilitățile, distribuția și afișarea lor;
 • Registru contabil pentru fiecare proprietar și pentru fiecare imobil;
 • Întocmirea și actualizarea, la zi, a Situației Soldurilor Elementelor de Activ și Pasiv;
 • Întocmirea Ștatelor de plată pentru contractelor de muncă și/sau de mandat;
 • Întocmirea contractelor de muncă și/sau de mandat ale Asociației;
 • Înscrierea în Revisal a contractelor de muncă (dacă este cazul);
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale la ANAF;
 • Întocmirea și depunerea Situației Soldurilor Elementelor de Activ și Pasiv la Primăria Sectorului 1;
 • Întocmirea și distribuirea facturilor detaliate (note de plată) și informarea proprietarilor prin email cu privire la sumele de plată curente și restanțele;
 • Rezolvarea reclamațiilor;
 • Servicii de contabilitate și de raportare fiscală cerute de lege;
 • Reconcilierea lunară a conturilor bancare;
 • Înregistrarea indecșilor contoarelor individuale;
 • Controlul debitorilor (trimiterea de notificări către restanțieri);
 • Întocmirea dosarelor în vederea acționării în Instanță a restanțierilor;
 • Programarea cheltuielilor și facturilor lunare;
 • Plata facturilor furnizorilor (în funcție de disponibilitățile bănești ale Asociației de Proprietari);
 • Calcularea penalizărilor de întârziere;
 • Întocmirea și păstrarea registrelor contabile;
 • Evidența fondurilor Asociației (Rulment, Reparații, Penalizări, Litigii, etc);
 • Prezentarea, la cerere, a rapoartelor sau documentelor contabile necesare pentru verificări financiar-contabile;
 • Accesul proprietarilor la avizierul on-line unde aceștia pot consulta o serie de documente (facturi furnizori, situația apartamentului, situații financiare, contracte, etc);
 • Metode de plată alternativă: cu cardul prin interfața e-bloc.ro, Pago, stațiile SelfPay, PayPoint, Un-Doi sau Orange Money;
 • Asigurarea suportului necesar în vederea bunei desfășurări a Adunărilor Generale prin afișarea convocatorului și transmiterea acestuia prin poștă (cost suplimentar în funcție de numărul de trimiteri);
 • Asistență în vederea întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli întocmit de către Comitetul Executiv în vederea aprobării acestuia în Adunarea Generală.