Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, puteți contacta echipa noastră de Relații cu Clienții la gdpr@aax.ro

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

Dreptul de a vă revoca permisiunile

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing (comunicări comerciale):

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări comerciale) din partea Amstel Administrator de Condominii, puteți opta pentru renunțarea la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, telefon sau poștă).

Există diverse metode de renunțare la primirea mesajelor de marketing (de a vă opune prelucrării datelor personale în scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri):

  • Contactați echipa noastră de Relații cu Clienții;
  • Trimiteți un e-mail la adresa gdpr@aax.ro pentru instrucțiuni.
  • Faceți clic pe link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona;
  • Trimiteți-ne un e-mail folosind opțiunea Asistență disponibilă pe site-ul nostru, www.aax.ro

Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje funcționale. Aceste mesaje nu intră în categoria comunicărilor comerciale și, ca atare, le veți primi în continuare.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Amstel Administrator de Condominii a datelor dvs. cu caracter personal. În funcție de situația concretă, dacă avem interese legitime pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dvs. ori avem nevoie de date pentru stabilirea, exercitarea ori apărarea în cadrul unor proceduri oficiale, putem prelucra în continuare datele dvs. pentru scopuri corelative.

În cazul prelucrării datelor dvs. pentru scopuri de marketing/scopuri corelative în baza interesului legitim, vă puteți opune oricând. În aceste cazuri vom înceta deîndată să vă prelucrăm datele.

Pentru exercitarea drepturilor de opoziție, Vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru, www.aax.ro

Drepturi în legătură cu procesul decizional automatizat

Aveți dreptul de a nu fi supus procesului decizional automatizat pe care îl utilizăm în activitatea noastră și de a solicita intervenția umană. Pentru a vă exercita drepturile în legătură cu procesul decizional automatizat utilizat de Amstel Administrator de Condominii, puteți să ne trimiteți un e-mail prin intermediul opțiunii Asistenta disponibilă pe site-ul nostru web www.aax.ro. sau direct la adresele Relații Clienți dedicate: gdpr@aax.ro

Cum să formulați o reclamație

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail folosind formularul de asistență de pe site-ul nostru, www.aax.ro sau contactați Responsabilul nostru cu protecția Datelor Utilizând prin email la un e-mail la gdpr@aax.ro  Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții pentru a discuta despre drepturile dvs.. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea.

Dreptul de ștergere

Amstel Administrator de Condominii se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții dacă a încetat contractul dvs. cu Amstel Administrator de Condominii. Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.