GDPR – Datele dv

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În funcție de tipul de produse și servicii pe care le achiziționați și/sau utilizați, de modul în care ați utilizat produsele și serviciile și, în general, de modul în care ați interacționat cu Amstel Administrator de Condominii, categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm în calitate de operator de date cu caracter personal includ:

Date de Identificare, spre exemplu:

Numele și prenumele, adresa, codul numeric personal, date de identificare din documentul de identitate sau datele dvs. de identificare fiscală dacă acționați în calitate de client persoana juridică (codul de identificare fiscală);

Date de Contact, spre exemplu adresa dvs. de domiciliu sau reședință, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil precum și adresa dvs. de e-mail doar pentru comunicări legate de activitatea de administrare;

Date de Cont, spre exemplu numărul de client, tipul abonamentului, valoarea abonamentului, ciclul de facturare, facturile emise, plățile efectuate și istoricul plăților, servicii cu valoare adăugată (add-on) pe care le-ați contractat, data semnării contractului;

Date privind Relația cu Clienții, spre exemplu (i) notițe ale unui apel telefonic cu serviciul de relații cu clienții, sau o corespondență de live chat/e-mail, (ii) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de contract sau feedbackul dvs., (iii) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, (iv) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport, inclusiv durata medie a acestora, (v) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la serviciile noastre și/sau ale altor furnizori de servicii de pe piață;