Administrare Tehnica

Administrarea Tehnica reprezintă totalitatea operațiunilor de mentenanță, control si verificare necesare a fi efectuate in orice clădire, pentru buna funcționare a echipamentelor si pentru ca Imobilul sa își păstreze cat mai mult timp proprietățile inițiale.

Administrarea Tehnica începe prin întocmirea unui Plan de Mentenanță individualizat pentru Imobilul dv, Plan de Mentenanță foarte bine pus la punct, bazat pe informațiile culese din teren si din Cartea Construcției.

Printre operațiunile de Administrare Tehnica, amintim:

  • Monitorizarea funcționării instalațiilor tehnice comune ale Imobilului;
  • Coordonarea planului de întreținere preventivă și evaluarea stării instalațiilor;
  • Tinerea legăturii cu furnizorii de servicii și echipamente (contactarea lor în caz de necesitate);
  • Asistență completă pentru buna funcționare a instalațiilor tehnice comune ale Imobilului;
  • Coordonarea și supervizarea reviziilor și a verificărilor periodice;
  • Coordonarea activității de reparație a echipamentelor în garanție;
  • Verificări conform planului de mentenanță;
  • Citirea lunară a contoarelor care deservesc proprietatea individuală și înregistrarea consumului in registrul fiecărui Imobil;
  • Întocmirea lunară a Raportului Tehnic.